Ekologiska plagg skyddar den nyföddas hud

Det främsta motivet till att köpa ekologiska babykläder är i grunden altruistiskt; tillika en markering till de konventionella aktörerna inom ullindustrin och deras omdömeslösa besprutning av bomullsfälten.


Klänning i ekologisk bomull

Barnkläder i ekologisk bomull bidrar till en långsiktigt hållbar textilindustri.

De flesta som väljer ekologiska babykläder – dvs. kläder av ekologisk bomull och naturmaterial – träffar sitt val av miljöhänsyn. Plaggen är visserligen några procent dyrare än motsvarande plagg från en konventionell tillverkare, men bara vetskapen om att kläderna är giftfria innebär en positiv balans på föräldrarnas stresskonton. Särskilt bomullskläder från konventionella tillverkare tenderar att vara rikligt besprutade med DDT; en kemisk substans som bevisligen kan leda till genetiska fel hos djur som vistats nära bomullsfälten. Substansen är visserligen förbjuden i Sverige, men används fortfarande flitigt i tredje världen. Trots genomgripande spolningar av de färdiga plaggen efter tillverkningen, går det inte att utesluta att de farliga substanserna finns kvar i klädesplaggen även efter att de lämnat tillverkningsindustrin. Att prioritera ekologiska plagg är således en ren säkerhetsåtgärd.

Miljörelaterade fördelar med ekologiska kläder

Genom att handla ekologiska kläder till sin nyfödda bebis, demonstrerar man således vikten av biologisk mångfald. Likaså bidrar man till minskad global miljöpåverkan, då konventionella bomullsplantager besprutas med giftiga substanser uppemot två gånger i månaden. Även själva textiltillverkningen dryper av gifter; dels förekommer färgämnen, dels lusbekämpningsmedel som använts i djurnäringen. Den enda nackdelen med de ekologiska plaggen är hänförlig till inköpspriset, som i genomsnitt är ca tjugo procent högre än för konventionella babykläder i samma utförande.

Mjukare plagg skonar huden

Ekologiska bomullskläder

Ekologiska babykläder ger ökad sinnesfrid hos medvetna föräldrar.

En ytterligare fördel med ekologiska barnkläder – som sällan betonas av klädtillverkarna – är plaggens något mjukare och därmed behagligare textilkvalitet. Inom den konventionella bomullsindustrin är plaggen vanligtvis grövre, vilket gör att de får sämre grepp om huden. Kläder av ekologisk bomull är sammanfattningsvis dels mjukare än konventionella dito, dels mera hälsosamma för huden. På förekommen anledning brukar ekologisk bomull – i förebyggande syfte – rekommenderas till barn med omfattande allergibesvär. Tänk dock på att även den ekologiska bomullsindustrin är beroende av omfattande bevattning, vilket gör den till en miljöbov i jämförelse med andra, mindre resurskrävande alternativ till bomullskläder. Hit hör t.ex. lin, ull, hampa och rami, liksom cellulosabaserade textilier.

Även den ekologiska bomullsindustrin är beroende av stora mängder vatten.